Angels

Some of the 50 Angels who have backed AdPushup

Ajay Pandey

Amit Ranjan

Anil Gelra

Arun Bansal

Arun Narendhranath

Arun Venkatachalam

Ashim Mehra

Avlesh Singh

Deepak Gupta

Eduardo Agut Busquet

Gagan Goyal

Gaurav Mehta

Gaurav Porwal

Jehaan Mehta

Jonathan Boutelle

Kamal Wadhwani

Kima Ventures

Kiran Madhukar Patil

Krishna Jha

Manish Singhal

Pallav Pandey

Paras Chopra

Praveen Ramachandran

Rahul Agarwal

Ranadheer Mada

Raveen Sastry

Ravi Srivastava

Ritesh Samadhiya

Sachin Arora

Sameer Parwani

Saurabh Saxena

Shubham Gupta

Sparsh Gupta

Sunil Kalra

Tejas Goenka

Utkarsh Rai

Utsav Somani

Vinay Somani

Vijay Kumar Chadha

Vikram Kapur

Zishaan Hayath